Joen Yawara ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Joen Yawara ry jatkaa toimintaansa judoharrastuksen ylläpitämiseksi Joensuun alueella. Vuosi 2020 on seuran 52. toimintavuosi. Ohjattuja harjoituksia on lapsille ja nuorille, aikuisille, vanhoille ”konkareille” sekä lisäksi pienimmille tarkoitettu perhejudo, jossa lapset voivat käydä vanhempiensa kanssa. Aikuiset voivat harjoitella yleisissä- ja kuntojudoharjoituksissa, juniorit ohjataan yleisiin harjoituksiin. Pääasiallinen harjoituspaikka on Joensuun Urheilutalo. Judokursseja järjestetään myös Kontiolahden liikuntahallilla sekä Paloaukean koululla Ylämyllyn Jyrinkylällä.

PERUS- JA JATKOKURSSIT

Perhejudoa järjestetään edelleen Joensuun Urheilutalolla, ja siihen voivat osallistua pienet lapset vanhempiensa seurassa. Perhejudon jatkokurssina toimii 7- 9-vuotiaiden peruskurssi.

Juniorikurssi 9-12 -vuotiaille, sekä aloittelijoille että harrastusta jatkaville, järjestetään mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2020 Joensuun urheilutalolla.

Kontiolahdella ja Ylämyllyllä judotoimintaa jatketaan yhteisenä kurssina sekä aloitteleville että jatkaville junioreille. Ylämyllyllä judoharjoituksia järjestetään viisi kertaa viikossa, joista kaksi on ohjattua vuoroa ja kolme vapaavuoroa. Kontiolahdella on yksi ohjattu vuoro viikossa. Junioreiden kursseilla tarkoituksena on kehittää nuorten liikunnallisia valmiuksia ja judollisia taitoja.

YLEISET HARJOITUKSET JA OMAT LEIRIT

Yleisiä ja vapaita harjoituksia järjestetään neljä kertaa viikossa. Yleisissä harjoituksissa ei ole nimettyä ohjaajaa. Harjoituksissa huomioidaan seuran junioreiden, kilpailijoiden ja kuntoilijoiden erilaiset tavoitteet. Yleisissä harjoituksissa pyritään ylläpitämään ja kehittämään judotaitoja ja fyysistä kuntoa, sekä tarjoamaan tarpeeksi haastetta myös kilpailusta kiinnostuneille judokoille.

Lajiharjoitusten lisäksi järjestetään punttisalin käyttömahdollisuus kolme kertaa viikossa. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan pelikerta kerran viikossa.

Seura osallistuu yhteistoimintaan lähiseurojen kanssa. Vuonna 2020 on Joen Yawaran vuoro järjestää alueelliset Koululiikuntaliiton kilpailut, jotka pyritään järjestämään syksyllä.

KUNTO- JA KONKARIJUDO

Kuntojudolla on kolme harjoitusta viikossa. Konkarijudokoilla on kaksi harjoitusta viikossa päiväaikaan. Kunto- ja konkarijudossa painopiste on tekniikoiden harjoittelussa ja lisäksi ylläpidetään fyysistä kuntoa. Kuntoilijoita ja konkareita rohkaistaan suorittamaan ylempiä vyöarvoja. Aikuiset aloittelijat voivat aloittaa harrastamisen kuntojudoryhmässä. Harjoituksissa voi käydä kokeilemassa judoa ilmaiseksi kahden viikon ajan ja myös muiden seurojen satunnaiset vierailijat voivat käydä harjoituksissa ilman maksua.

KOULUTTAUTUMINEN

Seurassa jatketaan ohjaajien, valmentajien ja seuran muiden toimihenkilöiden kouluttamista. Seuran jäsenet osallistuvat Pohjois-Karjalan Liikunnan ja Judoliiton järjestämiin koulutuksiin. Uusien valmentajien ja ohjaajien koulutusta jatketaan tarpeen mukaan. Seuran harjoitusten vetäjille annetaan valmentaja- ja ohjaajakoulutusta myös seuran sisäisin resurssein.

Seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, joita vaaditaan vyöasteissa etenemiseen. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi Judon perusteet sekä Ohjaamisen ja opettamisen perusteet -kurssit, joiden osallistumismaksut seura kustantaa jäsenelle.

Seura tukee ja kannustaa tuomarilisenssin ja graduointioikeuksien hankkimista ja ylläpitoa.

GRADUOINNIT

Seuran omissa graduoinneissa voidaan myöntää vyöarvo keltaisesta siniseen vyöhön (5k-2k). Valtakunnallisessa liittograduoinnissa voidaan suorittaa ruskea vyö ja kaikkia dan-asteita.

Alempien vöiden vyökokeita järjestetään siten, että kaikilla graduointiin oikeutetuilla on mahdollisuus vyöarvon korottamiseen. Graduointimahdollisuus pyritään järjestämään kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Talouden tasapainossa pitämiseen kiinnitetään huomiota jatkuvalla seurannalla.

Kurssien kustannukset pyritään pitämään kohtuullisina. Seura pitää yllä omatoimisen rahoituksen hankkimista talkootöillä. Seuran kirjanpidon hoitaa seuran ulkopuolinen kirjanpitäjä.

Lisenssivakuutus sisältyy seuran jäsenten jäsenmaksuun.

MUU TOIMINTA

Kevätkauden päätteeksi palkitaan jokaisesta junioriryhmästä muutamia ansioituneita judokoita harjoitusaktiivisuudesta, judotekniikoiden kehittymisestä, hyvän yhteishengen luomisesta ja kilpailumenestyksestä.

Aikuisille järjestetään omat kevät- ja syyskauden päätöstilaisuudet.

Seuran ja Itäjudon nettisivuja, sekä Facebook-sivustoa käytetään sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen ja Yawaran nettisivuja ylläpidetään. Yawaran ja Itäjudon sähköpostilistoja käytetään tarvittaessa tiedottamiseen.

Suhteita paikallisiin tiedotusvälineisiin pidetään yllä tiedottamalla merkittävistä judoasioista.